In verband met de maatregelen rondom het coronavirus houden wij u op de hoogte van onze werkwijze: Wij willen onze werkzaamheden zo goed mogelijk door laten gaan, rekening houdend met de adviezen van het RIVM en de gezondheid van klanten en medewerkers. Leveringen gaan uiteraard gewoon door en de showroom blijft open. Lasopleidingen en -workshops gaan t/m 28 april niet door. Overige werkzaamheden op locatie worden in overleg met de klant uitgevoerd.

Lees hier meer over onze maatregelen »
NB: Het productoverzicht op de website is nog niet volledig. Wij werken er hard aan om dit overzicht aan te vullen. Zoekt u een product dat niet op de site staat? Neemt u dan contact op.

Lascoördinatie

Met de wijzigende wet- en regelgeving wordt de functie van de lascoördinator steeds belangrijker. Het is belangrijk te weten dat de verantwoordelijkheid voor de lascoördinatie uitsluitend ligt bij de fabrikant.
Deze moet aan de norm voldoen en moet er dus voor zorgen dat er een lascoördinator wordt aangesteld.

Lascoördinatie is essentieel voor het bereiken van de gewenste kwaliteit van het lasproduct, omdat lascoördinatiepersoneel verantwoordelijk is voor de maatregelen m.b.t. de kwaliteit van de lasproductie. In de EN-ISO 14731 is een basis vast gelegd voor hetgeen de taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator moeten zijn.

Verplicht

Voor werken die vallen onder de nieuwe EN 1090 of NEN-EN-ISO 3834 is het inzetten van een juist gekwalificeerde lascoördinator verplicht. Hatek beschikt over gediplomeerd en ervaren lascoördinatiepersoneel. Wij kunnen u de onderstaande kennisniveaus in lascoördinatie aanbieden:

Wij kunnen in overleg met u en de door u te kiezen keuringsinstantie tot een lascoördinatie abonnement komen met een vaste lascoördinator. Zo wordt uw organisatie ontzorgd van deze vaak moeilijk invulbare taak en wordt er gewerkt conform de laatste normenreeksen. Deze werkzaamheden kunnen op projectbasis worden ingevuld.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze expertise of een vrijblijvende kennismakingsafspraak maken, neem dan contact op met ons op via 0174-225.230 of via e-mail: sander@hatek.nl