Compleet in lastechniek
Hatek Lastechniek BV - 50 jaar

Kwalificeren

Hatek Lastechniek BV

Lassen vraagt om deskundige en vakbekwame beroepsbeoefenaren. Daarom zijn er op het gebied van lastechniek talloze internationale normen ontwikkeld, waaronder normen voor lassers. Op basis hiervan kan een lasser worden gecertificeerd, in de vorm van een lasserskwalificatie met een specifiek toepassingsgebied. 

Hiermee toont de lasser aan dat hij/zij in staat is om op basis van een lasmethodebeschrijving bepaald laswerk op te leveren dat voldoet aan de eisen die de normen daaraan stellen.

Als er een lasmethodekwalificatie of lasserskwalificatie moet komen, kunnen wij u helpen met het bepalen van de soort kwalificatie die gehaald dient te worden. Er moet rekening gehouden worden met o.a. geldigheidsgebieden van diverse essentiële variabelen. Kwalificeren is mogelijk volgens de diverse lasnormen en/of eisen van bepaalde keuringsinstanties.

ERKEND EXAMENORGANISATIE

Hatek is vanaf december 2014 een door DNV Business Assurance B.V. erkende examenorganisatie om namens haar lasmethode- en lasserskwalificaties af te nemen. Hatek heeft een licentie voor het afnemen van de onderstaande schema's.

Lasserskwalificaties:

• NEN-EN-ISO 9606-serie
• NEN-EN-ISO 14732
• ASME section IX
• AWS D.1.serie

Lasmethodekwalificaties:

• NEN-EN-ISO 15613
• NEN-EN-ISO 15614-serie
• ASME section IX
• AWS D.1.serie

Doordat wij als examenorganisatie zelf deze kwalificaties inplannen en afnemen kunnen wij flexibel met de klantvraag om gaan en is het mogelijk snel te schakelen. De kwalificaties kunnen bij Hatek of bij u op locatie uitgevoerd worden.

Meer informatie?


Wilt u meer weten over het kwalificeren van uw lassers of uw bedrijf?
Neem gerust contact op met de Welding Department van Hatek Lastechniek:

Welding Department
0174 - 225 230 
weldingdepartment@hatek.nl