In verband met de maatregelen rondom het coronavirus houden wij u op de hoogte van onze werkwijze: Wij willen onze werkzaamheden zo goed mogelijk door laten gaan, rekening houdend met de adviezen van het RIVM en de gezondheid van klanten en medewerkers. Leveringen gaan uiteraard gewoon door en de showroom blijft open. Lasopleidingen en -workshops gaan t/m 28 april niet door. Overige werkzaamheden op locatie worden in overleg met de klant uitgevoerd.

Lees hier meer over onze maatregelen »
NB: Het productoverzicht op de website is nog niet volledig. Wij werken er hard aan om dit overzicht aan te vullen. Zoekt u een product dat niet op de site staat? Neemt u dan contact op.

Annuleren lasopleiding, cursus of workshop

Indien u uw inschrijving voor uw lasopleiding, cursus of workshop (hierna opleiding genoemd) wilt annuleren, leest u dan eerst de annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 10 dagen voor de aanvang van de 1e datum van de opleiding kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering in de periode van 10 werkdagen voor aanvang tot 2 dagen voor aanvang van de 1e opleidingsdatum worden 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
Bij annulering op een later tijdstip dan 2 dagen voor aanvang van de 1e opleidingsdatum worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Vervanging door een ander dan de aangemelde persoon is altijd mogelijk, mits deze persoon voldoet aan toelatingseisen voor de betreffende opleiding.

Direct schriftelijk annuleren?

Annulering dient schriftelijk te geschieden:
Stuur een e-mail naar weldingdepartment@hatek.nl