In verband met de maatregelen rondom het coronavirus houden wij u op de hoogte van onze werkwijze: Wij willen onze werkzaamheden zo goed mogelijk door laten gaan, rekening houdend met de adviezen van het RIVM en de gezondheid van klanten en medewerkers. Leveringen gaan uiteraard gewoon door en de showroom blijft open. Lasopleidingen en -workshops gaan t/m 28 april niet door. Overige werkzaamheden op locatie worden in overleg met de klant uitgevoerd.

Lees hier meer over onze maatregelen »
NB: Het productoverzicht op de website is nog niet volledig. Wij werken er hard aan om dit overzicht aan te vullen. Zoekt u een product dat niet op de site staat? Neemt u dan contact op.

Hatek door DNV GL erkend als exameninstelling

Hatek door DNV GL erkend als exameninstelling

Hatek is vanaf december 2014 al DNV GL gelicenceerd om namens haar examens af te nemen en proeflaswerk te beoordelen.

Lassen vraagt om deskundige en vakbekwame beroepsbeoefenaren. Daarom zijn er op het gebied van lastechniek talloze internationale normen ontwikkeld, waaronder normen voor lassers. Op basis hiervan kan een lasser worden gecertificeerd, in de vorm van een lasserskwalificatie met een specifiek toepassingsgebied. Hiermee toont de lasser aan dat hij/zij in staat is om op basis van een lasmethodebeschrijving bepaald laswerk op te leveren, dat voldoet aan de eisen die de normen daaraan stellen.

DNV GL verzorgt de certificatie en kwalificatie van lassers op basis van de volgende normen:

  • NEN-EN-ISO 9606-serie
  • NEN-EN-ISO 14732
  • ASME section IX
  • AWS D.1.serie

DNV GL verzorgt tevens lasmethodekwalificaties op basis van NEN-EN-ISO 15613, NEN-EN-ISO 15614-serie, ASME section IX en AWS D.1.serie.

DNV GL is verantwoordelijk voor de uitgifte van de persoonscertificaten van vakbekwaamheid en voor de uitvoering van de examens. DNV GL heeft Hatek Lastechniek  op het gebied van lastechniek licentie verleend, om namens haar de examens af te nemen c.q. het proeflaswerk te beoordelen.

Hatek is dus vanaf december 2014 gemachtigd als examenorganisatie voor het afnemen van lasser- en lasmethodekwalificaties. Doordat wij als examenorganisatie zelf deze kwalificaties inplannen en afnemen kunnen wij flexibel met de klantvraag om gaan en is het mogelijk snel te schakelen.

De “examens” kunnen bij Hatek of bij u op locatie uitgevoerd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hatek Lastechniek via:
0174 - 225 225 of via info@hatek.nl