Compleet in lastechniek
HATEK Lastechniek BV
Lasapparaat keuren, valideren of kalibreren?

Lasapparaat keuren, valideren of kalibreren?

Waarom zitten deze zaken niet verwerkt in één keuring, zodat uw machine niet onnodig stil komt te staan? Het verschil uitgelegd.

Halverwege 2014 zijn de NEN-EN 1090-1 en de NEN-EN 1090-2 omgezet in een verplichte wetgeving, waarin is vastgelegd dat dragende staalconstructies voorzien moeten zijn van een CE-markering. Onderdeel van deze norm is dat lasmachines periodiek gekeurd, gekalibreerd en gevalideerd moeten worden om de correcte werking van de machine te kunnen vaststellen.
Voor velen van ons is dit principe inmiddels wel bekend, maar het maakt nog niet duidelijk wat het verschil is tussen een keuring, kalibratie en validatie.

Het kan erg verwarrend zijn voor metaalbewerkingsbedrijven dat een machine periodiek volgens verschillende normen getoetst moet worden op correcte werking en veiligheid. Waarom zit dit niet verwerkt in één keuring, zodat uw machine niet onnodig stil komt te staan? Wij leggen hieronder in het kort het verschil uit tussen de verschillende toetsingen.

Elektrische veiligheidskeuring (NEN 3140)

Indien een bedrijf geen kwaliteitssysteem hanteert geldt de Arbowet.
Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit (of kortweg Arbobesluit) is het de taak van de werkgever om te zorgen dat elektrische installaties en gereedschappen veilig zijn om te gebruiken. Werkgevers dienen aan te tonen wat er in het werk is gesteld dit mogelijk te maken. Door toereikend (periodiek) onderhoud en inspectie kan de werkgever dit dus aantonen.

De bedrijfsvoering van elektrische installaties is geregeld in de normen NEN-EN 50110-1 (de algemene Europese bepalingen) en NEN 3140 (de aanvullende Nederlandse bepalingen). De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 zijn sinds april 2011 volledig met elkaar geïntegreerd.

Lasmachinefabrikanten eisen dat hun lasapparatuur volgens de norm NEN-EN-IEC 60974-4 periodiek wordt geïnspecteerd en gekeurd. NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Bij deze keuring wordt een visuele inspectie uitgevoerd en een inspectie door metingen en beproevingen. De bevindingen worden in een keuringscertificaat gedocumenteerd en er wordt bij een goedkeuring een NEN 3140 keuringslabel met datum geplaatst, zodat je kunt zien dat de machine is gekeurd en wanneer de volgende inspectie nodig is. Nadat een lasmachine is gerepareerd moet er altijd een nieuwe keuring plaatsvinden, tenzij het gaat om minimale reparaties, zoals het vervangen van een lampje, etc. De verantwoording ligt bij de werkgever of installatieverantwoordelijke. Hij doet een risicoanalyse (NEN 3140 bepaling 5.3.3.101.3).


Keuring wordt uitgevoerd bij Hatek


Validatie en kalibratie (NEN-EN 50504)

Fabrikanten willen graag aan hun markt laten zien dat ze aan de wettelijke eisen voldoen en dat ze zelfs meer te bieden hebben. Dit kan doormiddel van (vrijwillige) certificering.

Om aan bijvoorbeeld de norm NEN-EN 1090 of NEN-EN-ISO 3834 te kunnen voldoen, is vaak alleen een elektrische veiligheidskeuring volgens NEN 3140 niet voldoende. Uw lasmachine moet dan ook worden onderhouden volgens de norm NEN-EN-IEC 60974-4 en dit moet soms ook worden gedocumenteerd.

Tevens moet de lasmachine volgens de in de norm NEN-EN 50504 bepaalde richtlijnen gevalideerd worden, wat inhoudt: Bij het valideren wordt gecontroleerd of het aangegeven ampèrage en voltage op de displays van de lasmachine overeenkomen met de werkelijkheid. De betreffende lasmachine wordt aangesloten op een gekalibreerde meetunit met weerstandskast waarmee de aangegeven ampèrage en voltage worden vergeleken. De afgelezen waardes en eventuele afwijkingen hiervan worden gedocumenteerd.

Kalibratie is het opnieuw instellen of afregelen van de lasmachine, mocht bij validatie blijken dat de waardes een te grote afwijking hebben en buiten de richtlijnen vallen van de norm NEN-EN 50504.

Keuring, validatie, kalibratie en onderhoud bij Hatek

Bij Hatek wordt met u overlegd wanneer een machine toe is aan een volgende keuring en/of validatie. Onze ervaren technische dienst komt periodiek bij u langs om met gekalibreerde apparatuur uw machines weer aan de eisen te laten voldoen. Wij verstrekken u de juiste rapporten en houden voor u in de gaten wanneer uw machines weer opnieuw gekeurd en gevalideerd dienen te worden. Zo heeft u zelf weinig omkijken naar het hele keuringsverhaal en zorgen we er samen voor dat uw machines veilig en correct werken en daarbij minimaal stil komen te staan.

Deel dit bericht

Gerelateerd nieuws