NB: Het productoverzicht op de website is nog niet volledig. Wij werken er hard aan om dit overzicht aan te vullen. Zoekt u een product dat niet op de site staat? Neemt u dan contact op.

Lassen met diepe inbranding volgens NEN-EN 1090

Lassen met diepe inbranding volgens NEN-EN 1090

Diepe inbranding heeft veel voordelen. Hoe last u met diepe inbranding volgens de NEN-EN 1090?

Een hoeklas met diepe inbranding brengt veel voordelen met zich mee in kosten en technologie. EWM stelt dat u met haar nieuwe forceArc (puls) technologie kunt lassen met diepe inbranding in overeenstemming met de NEN-EN 1090. Maar wat zegt de NEN-EN 1090 eigenlijk over diepe inbranding? Wat zijn precies de voordelen? En voldoet forceArc (puls) echt aan de norm? Hatek heeft het op de proef gesteld.

Aan een hoeklas zitten binnen de NEN-EN 1090 norm een aantal eisen met betrekking tot een effectieve keeldoorsnede. Het kan soms uitdagend zijn om aan de norm te voldoen, wat hogere kosten en verminderde efficiëntie met zich meebrengt. Lassen met diepe inbranding kan een uitkomst zijn, maar wanneer voldoet een hoeklas met diepe inbranding aan de norm?
NEN-EN 1090 stelt het volgende;

Diepe inbranding volgens NEN-EN-1090

Normuittreksel  Eurocode NEN-EN 1993-1-8+C2:2011

4.5.2 Effectieve keeldoorsnede

1. Voor de effectieve keeldoorsnede a van een hoeklas behoort de hoogte van de grootste ingeschreven (gelijk- of ongelijkbenige) driehoek tussen de hechtvlakken en het oppervlak van de las te zijn aangenomen, gemeten loodrecht op de zijde van deze driehoek die correspondeert met de buitenkant van de las, zie figuur 4.3.

2. De effectieve keeldoorsnede van een hoeklas behoort niet kleiner te zijn dan 3 mm.

3. Bij de bepaling van de rekenwaarde van de weerstand van een hoeklas met diepe inbranding mag de extra lasdikte in rekening zijn gebracht, zie figuur 4.4, mits door voorafgaande proeven is aangetoond dat de vereiste inbranding stelselmatig kan bereikt worden. 

Waarom diepe inbranding?

Lassen met diepe inbranding heeft veel voordelen ten opzichte van een normale hoeklas, zowel op technologisch als op economisch gebied. Wij hebben het voor u op een rijtje gezet;

Technologie:

 • Minder warmte-inbreng
 • Beter verloop van krachtlijnen
 • Betere spanningstoestand

Economisch:

 • Hoge lassnelheid
 • Minder lasdraad en gas nodig
 • Eenlaags lassen tot a=8 mm mogelijk in vergelijking met a=5 mm bij processen zonder diepe inbranding

De voordelen van EWM forceArc (puls)

Na het intensief testen van de EWM forceArc technologie door Hatek, kunnen we met zekerheid zeggen dat een las met diepe inbranding middels deze technologie voldoet aan de NEN-EN 1090. U weet dus zeker dat u met EWM forceArc (puls) kunt profiteren van de voordelen van lassen met diepe inbranding. Maar EWM forceArc brengt nog meer voordelen met zich mee;

 • Eenvoudige bediening, ook voor onervaren lassers – stekend, slepend of neutraal.
 • Minder warmte-inbreng, ondanks diepe en geconcentreerde inbranding.
 • Sterke vermindering van aanloopverkleuring en vervorming.
 • Betrouwbare aanvloeiing in de grondnaad.
 • Geen randinkartelingen, goede bevochtiging van naadflanken
 • Stille, aangename vlamboog
 • Emissiereductie van lasrook

Uw voordelen bij het lassen van ongelegeerd- en laagegeleerdstaal

 • Nagenoeg spatvrij.
 • Uitstekend lasuiterlijk.
 • Minder randinkartelingen, goede bevochtiging van de naadvlanken.
 • Symmetrische lasnaad.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het lassen met diepe inbranding volgens de NEN-EN 1090 of over de EWM forceArc technologie? Onze technisch adviseurs staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op!