NB: Het productoverzicht op de website is nog niet volledig. Wij werken er hard aan om dit overzicht aan te vullen. Zoekt u een product dat niet op de site staat? Neemt u dan contact op.

Nieuwe norm lasmethodekwalificatie

Nieuwe norm lasmethodekwalificatie

Nieuwe norm NEN-EN-ISO 15614-1:2017 gepubliceerd

Vanaf nu is de nieuwe Europese norm voor de lasmethodekwalificaties van kracht.
De nieuwe NEN-EN-ISO 15614-1:2017 (inclusief annex ZA en annex ZB) is goedgekeurd door CEN en per juli 2017 gepubliceerd.
Door de publicatie van deze norm zijn alle voorgaande normen ingetrokken.

  • NEN-EN-ISO 15614-1:2004
  • NEN-EN-ISO 15614-1:2004/A1:2008
  • NEN-EN-ISO 15614-1:2004/A2:2012 

Uw huidige lasmethodekwalificaties blijven ook na het ingaan van de nieuwe norm gewoon geldig.
Nieuwe lasmethodekwalificaties dienen vanaf nu wel te worden uitgevoerd volgens de nieuwe norm.

Wilt u weten of de nieuwe NEN-EN-ISO 15614-1:2017 consequenties heeft voor uw LMK’s?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen;
+31 (0)174 225 225
weldingdepartment@hatek.nl