In verband met de maatregelen rondom het coronavirus houden wij u op de hoogte van onze werkwijze: Wij willen onze werkzaamheden zo goed mogelijk door laten gaan, rekening houdend met de adviezen van het RIVM en de gezondheid van klanten en medewerkers. Leveringen gaan uiteraard gewoon door en de showroom blijft open. Lasopleidingen en -workshops gaan t/m 28 april niet door. Overige werkzaamheden op locatie worden in overleg met de klant uitgevoerd.

Lees hier meer over onze maatregelen »
NB: Het productoverzicht op de website is nog niet volledig. Wij werken er hard aan om dit overzicht aan te vullen. Zoekt u een product dat niet op de site staat? Neemt u dan contact op.

Opleidingsafdeling Hatek dankbaar voor successen in 2019

Opleidingsafdeling Hatek dankbaar voor successen in 2019

We kijken terug op een mooi jaar bij Hatek. Dit geldt in het bijzonder voor onze opleidingsafdeling, die dit jaar grote successen heeft behaald.

We kijken bij Hatek terug op een mooi jaar van groei. Groei in de vorm van extra tevreden klanten en nieuwe producten, maar ook in het verkrijgen en delen van kennis. Dit geldt in het bijzonder voor onze opleidingsafdeling, die dit jaar grote successen heeft behaald. Zo hebben we tal van nieuwe opleidingen opgestart, waarvan ook een groot aantal op een extra locatie in Delft. Niet alleen helpen we zo ieder jaar meer lassers op onze eigen locaties, maar ook het aantal in-company opleidingen en kwalificaties zijn sterk toegenomen.

Het was een spannend jaar voor onze opleidingsafdeling. Met gezonde ambitie zijn we 2019 ingegaan om bedrijven en lassers ook dit jaar weer naar een hoger las- en kennisniveau te helpen. Dat de opleidingsafdeling zodanig zou groeien dat we op extra locaties aan de slag konden gaan, met alle opleidingen tot de rand gevuld, had niemand vooraf kunnen zeggen.

Avondopleidingen in Wateringen en Delft

Halverwege dit jaar is Hatek gestart met het geven van NIL Handvaardigheidsopleidingen. In september zijn de lesactiviteiten van het SBC in Delft overgenomen, die we met volle kracht hebben kunnen voortzetten, uiteraard samen met het geweldige team aan docenten. Tijdens dit scholingsjaar zijn zo 14 extra lasboxen in het leslokaal in Delft in gebruik genomen.

Ook de eigen avondschool in Wateringen heeft een topjaar achter de rug, waarbij we grote aantallen lassers hebben geholpen om het laswerk te verbeteren.

EWCP-B weer succesvol van start

De opleiding tot lascoördinator is dit jaar weer met veel enthousiasme van start gegaan. De opleiding wordt jaarlijks gegeven om bedrijven volgens de NEN-EN-1090 te laten werken. Volgens de norm dienen bedrijven een lascoördinator (EWCP) aan te stellen en op te laten leiden, zodat deze de kwaliteit van het laswerk in de gaten kan houden en kan verbeteren.
Ook aankomend jaar wordt de opleiding gegeven. Wilt u ook werken volgens en NEN-EN-1090? Meld uw medewerkers aan!

Opleiding op locatie

Naast de opleidingen die op onze eigen locaties zijn gegeven, hebben we ook meerdere opleidingstrajecten kunnen verzorgen bij relaties op locatie. Hierbij geven we in korte tijd theoretische of praktische training met minimale inbreuk op de werkzaamheden. Zo kunnen lassers op de eigen werklocatie worden geïnstrueerd en hoeft men geen dagdelen in te plannen om de werkzaamheden heen.

Behoud DNV-GL licentie

Als klap op de vuurpijl hebben we ondanks de groei binnen onze opleidingsafdeling de kwaliteit van onze kwalificaties en opleidingen op hoog niveau weten te houden. In december van 2019 hebben we de audit van ‘NOBO’ DNV-GL doorstaan en is onze licentie verlengd tot in 2020.

Niet zonder u

Bij Hatek zijn we dankbaar voor de kansen die onze klanten ons bieden en voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld het afgelopen jaar. Zonder u waren de gezamenlijke successen niet behaald.

We kijken uit naar de samenwerking in 2020 en hopen u ook dan weer een leerzaam jaar te kunnen bieden, waarbij we samen gaan voor nóg beter kwaliteit van uw laswerk.