In verband met de maatregelen rondom het coronavirus houden wij u op de hoogte van onze werkwijze: Wij willen onze werkzaamheden zo goed mogelijk door laten gaan, rekening houdend met de adviezen van het RIVM en de gezondheid van klanten en medewerkers. Leveringen gaan uiteraard gewoon door en de showroom blijft open. Lasopleidingen en -workshops gaan t/m 28 april niet door. Overige werkzaamheden op locatie worden in overleg met de klant uitgevoerd.

Lees hier meer over onze maatregelen »
NB: Het productoverzicht op de website is nog niet volledig. Wij werken er hard aan om dit overzicht aan te vullen. Zoekt u een product dat niet op de site staat? Neemt u dan contact op.

Positieve Terugkomdag EWCP-B (lascoördinatoren)

Positieve Terugkomdag EWCP-B (lascoördinatoren)

Donderdag 2 november jl. organiseerde Hatek Lastechniek een terugkomdag voor lascoördinatoren.

Donderdag 2 november jl. organiseerde Hatek Lastechniek een terugkomdag voor lascoördinatoren. Op deze informatieve middag werden aan de lascoördinatoren verdiepende lezingen gegeven over correcte lasrookbehandeling en het gebruik van beschermgassen. We blikken kort terug op deze geslaagde middag.

Positieve geluiden uit de markt

Allereerst willen we iedereen bedanken voor zijn of haar komst. Het was leerzaam om te horen hoe de lascoördinatoren de bij ons opgedane theoretische kennis in de praktijk brengen. Zo kunnen wij de opleiding nóg scherper toespitsen op praktijksituaties.
Daarnaast vielen ons de overwegend positieve geluiden uit de markt op. De metaalindustrie trekt aan en dat is te merken! Ondanks de drukte op het werk, hebben veel lascoördinatoren de tijd genomen om extra kennis op te doen en de benodigde bijscholingspunten voor verlenging van certificering te verzamelen.

Niet onderschatten van lasrookbehandeling

De eerste lezing werd gegeven door René Visch van Plymovent Group BV, over arbeidsomstandigheden rondom lasrook. René leerde ons met name om lasrookbehandeling niet te onderschatten. Door geleidelijke afname in de temperatuur van de lasrook gedurende de dag, kunnen de deeltjes die bij het lassen door de hitte opstijgen langzaam weer op de werkplek neerslaan. Waar men dus gedurende het werk geen last hoeft te hebben van de schadelijke deeltjes, kunnen problemen zich later op de dag tóch voordoen. Indien de lasrook niet op een correcte manier wordt behandeld.

Praktische zaken rondom beschermgassen

Na een korte pauze was het woord aan onze eigen gasspecialist Henny Troost, die een presentatie gaf over correcte omgang met beschermgassen. Bijvoorbeeld in transport en opslag. Daarnaast gaf Henny een aantal praktische overzichten van te gebruiken beschermgassen in combinatie met specifieke lasprocessen en theoretische onderbouwing van beschermgasgebruik.

Foto’s terugkommiddag lascoördinatoren

Begin van de avond was er uiteraard nog ruimte voor een hapje en een drankje, waarbij er fanatiek werd overlegd en nieuwe verbindingen werden gelegd. Al met een al geslaagde terugkommiddag.
Voor een sfeerimpressie van onze terugkommiddag bekijkt u onderstaande foto’s!